รูปที่ 22. ต้นกล้าโตพร้อมที่จะนำลงปลูกในแปลงปลูก
รูปที่ 23. ต้นกล้าโตพร้อมที่จะนำลงปลูกในแปลงปลูก
รูปที่ 24. ขั้นตอนการขนย้ายต้นกล้าส่งลูกค้า
Figure 22. The seedling grow up ready to be planted in plantation
Figure 23. The seedling grow up ready to be planted in plantation
Figure 24. The process of moving and deliverly seedling to customer
รูปที่ 25. ขั้นตอนการขนย้ายต้นกล้าส่งลูกค้า
รูปที่ 26. บริการขนส่งต้นกล้าถึงบ้าน
รูปที่ 27. แปลงปลูกไม้หอมเชิงเดี่ยว
Figure 25. The process of moving and deliverly seedling to customer
Figure 26. To home delivery service.
Figure 27. Kritsana monoculture plantations
รูปที่ 28. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับต้นมะพร้าว
รูปที่ 29. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับต้นมะพร้าว
รูปที่ 30. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับสวนผลไม้
Figure 28. Mixed plantation between Kritsana
Figure 29. Mixed plantation between Kritsana
Figure 30. Mixed plantation between Kritsana
รูปที่ 31. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับไม้ผล
รูปที่ 32. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับไม้ยางพารา
รูปที่ 33. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับไม้ยางพารา
Figure 32. Mixed plantation between Kritsana and
Figure 33. Mixed plantation between Kritsana and
Figure 34. Mixed plantation between Kritsana and
รูปที่ 34. แปลงปลูกไม้เชิงผสมโดยปลูกไม้หอมสลับกับไม้ยางพารา
รูปที่ 35. ปลูกเชิงเดี่ยว 1 x 1เมตร
รูปที่ 36. ขั้นตอนการแกะเมล็ดไม้กฤษณา
Figure 32. Mixed plantation between Kritsana and
Figure 35. The monoculture 1x1 meter
Figure 36. The process of taking the seeds out from Kritsana's fruits.
รูปที่ 37. ชุดหม้อต้มแสตนเลสมือสอง
รูปที่ 38. ชุดหม้อต้มแสตนเลสใหม่ฝาข้าง
รูปที่ 39. ชุดหม้อต้มทองแดงฝาข้างใหม่
Figure 37. The used stainless steel boiler.
Figure 38. The new stainless steel boiler with side lid.
Figure 39. The new copper boiler with side lid.
รูปที่ 22. ชุดหม้อต้มแสตนเลสใหม่
รูปที่ 22. ชุดหม้อต้มทองแดงใหม่ฝาบน
รูปที่ 42. ชุดหลอดแก้วเยอรมัน 9 ชั้น
Figure 40. The set of new stainless steel boiler.
Figure 41. The set of new copper boiler with top lid.
42. The set of Germany's 9 layer glass tube.
 
 

Copyright 2011   www.nopparathagarwood.com All Rights Reserved  
นพรัตน์พันธุ์ไม้ 107/5 หมู่ 4 ต.บ่อพลอย  อ.บ่อไร่  จ.ตราด  23140
Email :
nopparatheaglewood@gmail.com
Design by www. thaiwebpremium.com